ISO 39001

Системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане

Стандартът за системи за управление на безопасността на движението по пътищата ISO 39001 се превръща в ключов инструмент с цел намаляване и, ако е възможно, елиминиране на случаите и риска от сериозни наранявания и дори смърт при пътнотранспортни произшествия, причинени по време на работа или пътуване до нея.

Тази система за управление е подходяща за всяка организация, независимо от нейното местоположение, размер или дейност, без да се ограничава до организации, чиято основна дейност е транспорт.
Рисковете от злополуки са много важен фактор, който трябва да се вземе предвид от организациите, тъй като те могат значително да повлияят на тяхната дейност.

Изборът на стратегическо решение за насърчаване на пътната безопасност, както в трудовата дейност, така и в професионалните пътувания, е от основно значение за бъдещето на всички организации, поради своето въздействие върху човешките, социалните и икономическите фактори.
Основните ползи от внедряването и последващото сертифициране съгласно този стандарт са:
– демонстрация на силен ангажимент към пътната безопасност
– намаляване на пътнотранспортните произшествия, позволяващо ефективно управление на пътната безопасност
– насърчаване на използването на карти на безопасни маршрути, избор на вид транспорт с по-големи гаранции за безопасност, използване на колективен транспорт или използване на алтернативни начини на пътуване
– подобряване на корпоративния имидж
– повишено доверие от всички заинтересовани страни
– подобряване на работната среда, тъй като насърчава прилагането на мерки, които намаляват стреса, като например насърчаване на споделени автомобили или по-ефективни маршрути, дистанционна работа или гъвкави графици

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит