НИЕ СМЕ ВИА СЕРТ

ВИА СЕРТ помага на организациите да предприемат стъпка напред в развитието си чрез сертификационни услуги. По този начин компаниите демонстрират своя ангажимент да изпълнят изискванията, приети на международно ниво.

НАШИТЕ УСЛУГИ

СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

Ефективнa сертификация, съобразена с Вашите бизнес процеси, която може да Ви помогне да преодолеете предизвикателствата на днешния бързо развиващ се глобален пазар.

ТРАНСФЕР НА СЕРТИФИКАЦИЯ

Опростен процес по трансфер на Вашите акредитирани сертификати.

Ценностите,

които следваме

Действай правилно

Ангажираме се да поддържаме най-висок стандарт на професионално поведение в предизвикателни ситуации

Отнасяй се добре с хората

Подкрепяме тези, които искат да подобрят представянето си, защото е важно да се грижим за доверието и качеството на живот на хората

Създаваме устойчивост

Ангажираме се с утвърждаването на добри практики, които гарантират, че процесите, продуктите и услугите предават доверие и качество

Ние сме едно

Отнасяме се към бизнеса на нашите клиенти като към наш собствен

Стремеж към съвършенство

Повтаряме малки, но важни стъпки, които поддържат съвършенството