RIGCERT стартира през 2017 г. като акредитиран орган за сертификация на системи за управление, работещ на няколко европейски пазара.

Днес основната дейност на RIGCERT все още е сертификация на организации, но все по-голяма част от работата им е посветена на обучение (онлайн и в клас), тестване и сертификация на лица.

Създадената от RIGCERT платформа Сертификация на лица работи по следния начин: след закупуване на обучение от уебсайта на RIGCERT, ще ви бъде предоставен достъп до онлайн обучение (предварително записани видеа) и учебни материали (pdf формат). Изпитът се състои от тест с отворени и затворени въпроси, които трябва да се попълнят за определено време, като до няколко работни дни ще получите своите резултати.
Използването на ресурсите за обучение не е задължително условие за сертифициране.

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА

Платформата на RIGCERT за тестване и сертификация помага на служителите да потвърдят своите компетенции и да получат признанието, което заслужават.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ UDEMY

Достъпни курсове за обучение, които да Ви помогнат да разберете по-добре стандартите, изискванията за одит и сертификация.

rigcert education

296 Teisani Alley, B73, ap. 42, Bucharest, Romania
Company name: RIGCERT Training & Certification SRL
© Copyrights. All rights reserved. RIGCERT