НИЕ СМЕ ВИА СЕРТ

Компания, която предлага услуги за сертификация на организации в множество области

Нашият опитен екип е един от ценните ни активи

Ние сме ефективни и оценяваме дългосрочното партньорство

Нашите одити се фокусират върху разрешаването на проблеми в критични за Вас области

Подобряваме бизнес процесите и създаваме устойчив растеж заедно

За тази цел си сътрудничим с надеждния ни партньор RIGCERT- акредитиран сертифициращ орган, който издава международно признати сертификати за съответствие.  www.rigcert.org
RIGCERT има офиси в Гърция, Румъния, Италия и Албания и е активен на европейския пазар от 2012 г.
ВИА СЕРТ се доверява на RIGCERT заради високо ценените им:

За тази цел си сътрудничим с надеждния ни партньор RIGCERT- акредитиран сертифициращ орган, който издава международно признати сертификати за съответствие.  www.rigcert.org
RIGCERT има офиси в Гърция, Румъния, Италия и Албания и е активен на европейския пазар от 2012 г.
ВИА СЕРТ се доверява на RIGCERT заради високо ценените им:

АКРЕДИТАЦИЯ

Aкредитирани услуги за сертифициране, признати на всеки основен пазар

КОМПЕТЕНТНОСТ

Работа с опитни професионалисти, които наистина могат да разберат Вашия бизнес

ПАРТНЬОРСТВО

Добавяне на стойност, дългосрочност и удовлетвореност в отношенията