ISO/IEC 20000-1

Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление на услуги

Стандартът ISO/IEC 20000-1 е свързан с изискванията относно системата за управление на услуги в сферата на информационните технологии. Той се прилага към организации, които искат да подобрят услугите си, които изискват последователен подход за всички доставчици на услуги по веригата на доставки и които искат да демонстрират способността си да предоставят услуги в съответствие с изискванията на клиентите.
Основните ползи от внедряването и последващото сертифициране в съответствие с този показател включват:
– гарантирана доставка в съответствие с договорените изисквания и нива на обслужване: наличност и производителност
– намаляване на експозицията на операционен риск
– спазване на договорните изисквания
– демонстрация на качеството на ИТ услугите
– повишено доверие в услугите, предоставяни за клиентите и пазара

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит