ISO 27001

Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания

ISO 27001 е международен стандарт, който определя изискванията за системи за управление на сигурността на информацията. Той осигурява рамката за организациите да управляват и защитават своите информационни активи, така че да останат безопасни и защитени.

Сертификацията по ISO 27001 ще ви помогне:
– да предотвратите санкции, свързани с неспазване на изискванията за защита на данните и финансовите загуби, произтичащи от сигурността на данните, тъй като това е приет глобален еталон за ефективно управление на информационните активи
– да защитите репутацията на Вашата компания, особено след като кибератаките се увеличават в световен мащаб и могат да окажат огромно въздействие върху доброто състояние на организацията
– да спазвате бизнес, законови, договорни и регулаторни изисквания. Основно това гарантира, че организацията работи в съответствие със строгите регулаторни изисквания като GDPR (Общ регламент за защита на данните), Директивата за NIS (Директива за сигурност на мрежовите и информационните системи), и други закони за киберсигурност
– подобряване структурата и фокуса, особено когато организациите се развиват бързо, тъй като често възниква объркване около отговорността за информационните активи. Организациите могат да определят ясни отговорности за информационния риск и да повишат надеждността и сигурността както на системите, така и на информацията

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит