ISO 17100

Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги

ISO 17100 е международен стандарт, който осигурява рамката за изискванията за управление на писмените преводаческите услуги. Той определя стъпките, които трябва да предприемете, за да предоставите постоянно висококачествена преводаческа услуга. Това включва как да се установят основни процеси, да се обучават преводачи, да се управляват хора и да се използват ефективно технологиите.
Сертифицирането по този стандарт носи редица предимства като:
– повишаване на качеството на предлаганата услуга
– благоприятстване на все по-широк кръг от потребители
– спазване на действащите разпоредби
– непрекъснато усъвършенстване
– подобрена комуникация
– подобряване на обслужването
– увеличена конкурентоспособност

Етапи на процеса по сертификация:

1. Разработване и внедряване в организацията на система по съответния ISO стандарт
2. Провеждане на одит, установяващ работата на внедрената система
3. Вземане на решение за сертификация, основано на факти, констатирани по време на проведения одит