ТРАНСФЕР НА СЕРТИФИКАЦИЯ

В случай, че вече сте сертифицирани по ISO, но желаете да смените Вашия партньор, можете да го направите в няколко лесни стъпки:

1. Текущият Ви сертификат трябва да е акредитиран и валиден към момента на трансфер

2. Преглед от наша страна на докладите от проведения последен одит

3. Провеждане на нов одит и издаване на нов сертификат

Ако сте готови да смените сертифициращия Ви орган и търсите компетентен партньор за целта, ВИА СЕРТ ще Ви съдейства по най-подходящия и ефективен начин, без да правим компромис с качеството на услугата