Обща информация за поверителност

Информация за Вашите лични данни

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които ВИА СЕРТ ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук.

 

 1. Кой е администратор и как можете да се свържете с него?

Администратор на лични данни е Виа Серт ЕООД, булстат 206658904, със седалище гр. София, ул. „Резбарска“ №9, наричано по-долу ВИА СЕРТ.

 

Представител на ВИА СЕРТ е собственикът и управител, г-н Емил Кючуков.

 

Можете да се свържете с ВИА СЕРТ и/или с длъжностно лице по защита на данните по някой от следните начини: [email protected], 0893 268 167, 0882 703 954 /имейл, телефони/

 

III. Какви данни обработваме?

Ние от ВИА СЕРТ обработваме Вашия email адрес, телефонен номер, както и други лични и/или чувствителни данни, които може да са ни необходими за осъществяване на дейността, за която ги събираме.

 

 1. С каква цел и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите данни с цел осъществяване на директен маркетинг, като Ви информираме за предстоящи събития, публикации, свързани с нас, и други дейности, които разработваме, за да популяризираме работата си сред широката общественост.

 

Извършваме тази обработка на основание чл. 6, ал. 1, буква „е“ от ОРЗД, а именно, за да следваме нашия легитимен интерес, както и от изводите, направени в съображение 47 от ОРЗД и/или на основание чл.6, ал. 1, буква „а“ от ОРЗД, а именно въз основа на Вашето изрично, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие да обработваме Вашите лични данни за целите на директния маркетинг.

 

 1. Получатели на Вашите данни

Ние от ВИА СЕРТ се грижим Вашите лични данни да не бъдат разкривани на трети лица, извън нашите служители, които са поели ангажимент за поверителност.

 

Бихме искали да имате предвид, че е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентни държавни органи. Това може да се случи само ако екипът ни се увери, че всички законови процедури са спазени.

 

 1. Колко време съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме вашите данни в разумен срок, докато осъществяваме маркетинговите си кампании.

 

Ако системата ни получи уведомление за невалиден/закрит email адрес, ние ще го изтрием незабавно.

 

Ако възразите срещу обработката на Вашите данни, ние ще преустановим обработката незабавно и ще изтрием данните, с които разполагаме в тази връзка.

 

VII. Прехвърляне на данни

Ние няма да предаваме Вашите данни в страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

VIII. Какви права имате?

 1. Право на достъп до личните Ви данни:имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация.

 

 1. Право на поправка на лични данни:Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 

 1. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени):при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 

 1. Право на ограничаване на обработването:при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 

 1. Право на възражение срещу обработването:при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 

 1. Право на преносимост на данни:ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.

 

 1. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни пред Комисията за защита на личните данни (cpdp.bg).

Можете да упражните правата си по т. 1-6 по-горе като се свържете с нас на телефоните или и-мейл адреса, посочени по-горе.

 1. Извършване на профилиране

Ние не извършваме поведенчески анализ и/или профилиране на базата на данните, които обработваме във връзка с директния маркетинг.

 1. Допълнителни права

В допълнение на общите права, които имате съгласно ОРЗД, бихме искали да Ви уведомим, че във връзка с обработката на лични данни за целите на директния маркетинг имате право и:

Безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване за целите на директния маркетинг, включително профилиране.

Можете да упражните това Ваше право по някой от следните начини:

 • Като използвате виртуалния бутон „Отпиши“, който се съдържа във всяко наше съобщение, съставляващо директен маркетинг; и/или

 

 • Като се свържете с нас на телефоните или и-мейл адреса, посочени по-горе.

При натискане на виртуалния бутон „Отпиши вашият email адрес ще бъде изключен от базата данни, която използваме за целите на директния маркетинг и Вие няма повече да получавате тези съобщения от нас.

При свързване с нас на телефоните или имейл адреса, посочени по-горе, ние ще се погрижим, с неавтоматизирани средства, вашият имейл адрес и други категории информация, които обработваме за Вас, да бъдат изключени от базата данни, която използваме за целите на директния маркетинг, във възможно най-кратки срокове и да не получавате повече съобщения от нас.

Ако имате допълнителни въпроси във връзка с обработката на личните Ви данни от ВИА СЕРТ, не се колебайте да се свържете с нашия екип!

 

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

 • Собствените бисквиткиса бисквитки, използвани от уебсайта, който посещавате. Само този уебсайт може да ги прочете. Освен това даден уебсайт може евентуално да използва външни услуги, за които се използват отделни бисквитки, наричани бисквитки на трети страни.
 • Постоянните бисквитки се запазват на вашия компютър и не се изтриват автоматично, когато затворите браузъра си, за разлика от сесийните бисквитки, които се изтриват, когато затворите браузъра.

Всеки път, когато посещавате уебсайтовете на Комисията, ще получавате покана да приемете или откажете бисквитките.

Целта е уебсайтовете да могат да запомнят вашите предпочитания (като например потребителско име, език и др.) за определен период от време.

Така няма да ви се налага да ги въвеждате отново, когато разглеждате сайта по време на една и съща сесия.

Бисквитките могат също да се използват за изготвяне на анонимизирана статистика за навигацията в нашите сайтове.

По какъв начин използваме бисквитките?

Уебсайтовете на Европейската комисия използват предимно собствени бисквитки. Това са бисквитки, поставени и контролирани от Комисията, а не от външни организации.

За да можете да видите някои от нашите страници обаче, ще трябва да приемете бисквитки от външни организации.

Трите вида собствени бисквитки, които използваме, са за:

 • съхраняване на предпочитанията на посетителите;
 • осигуряване на функционирането на нашите уебсайтове;
 • събиране на аналитични данни (относно поведението на потребителите).

Бисквитки за предпочитания на посетителите

Това са зададени от нас бисквитки, които можем да четем само ние. С тях се помни:

 • дали сте приели (или отхвърлили) политиката на сайта за бисквитките;
 • дали вече сте отговорили на изскачащата анкета за полезността на съдържанието на сайта, за да не ви задаваме същия въпрос отново.

Оперативни бисквитки

Има някои бисквитки, които трябва да включим, за да може определени уеб страници да функционират. За тях не се изисква Вашето съгласие. Става въпрос по-конкретно за:

 • бисквитки за автентификация;
 • технически бисквитки, изисквани от определени компютърни системи.

Аналитични бисквитки

Използваме тези бисквитки единствено за вътрешни проучвания, които ни позволяват да подобрим предлаганата услуга за всички потребители.

Чрез бисквитките просто анализираме как си взаимодействате с нашия уебсайт — като анонимен потребител (събраните данни не позволяват да бъдете идентифициран лично).

Също така тези данни не се споделят с трети страни и не се използват за други цели. Анонимизираните статистически данни могат да бъдат споделяни с външни изпълнители, работещи по проекти в областта на комуникациите по договор с Комисията.

Имате право да откажете този вид бисквитки чрез банера за бисквитки, който се показва на първата страница, която посетите.

Бисквитки на трети страни

На някои от нашите страници се показва съдържание от външни доставчици, като например YouTube, Facebook и Twitter.

За да видите това съдържание, най-напред трябва да приемете техните правила и условия. Част от тях са техните политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Ако не разгледате въпросното съдържание, на Вашето устройство няма да се инсталират бисквитки на трети страни.

Външни доставчици на уебсайтовете на Комисията

You Tube
Internet Archive
Google Maps
Twitter
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google

Тези услуги на трети страни са извън контрола на Комисията. Доставчиците могат по всяко време да променят условията за ползване на тяхната услуга, целта и употребата на бисквитки и др.

Как можете да управлявате бисквитките?

Премахване на бисквитки от Вашето устройство

Можете да изтриете всички бисквитки на Вашето устройство, като изчистите историята на сърфирането във Вашия браузър. Това ще премахне всички бисквитки от всички уебсайтове, които сте посетили.

Имайте предвид обаче, че може също да изгубите съхранена информация (напр. данни за влизане в профили, предпочитания за сайтове и др.).

Управление на бисквитки на определен сайт

За по-прецизен контрол върху бисквитките на даден сайт, проверете настройките за поверителност и бисквитки в предпочитания от Вас браузър.

Блокиране на бисквитки

Можете да настроите повечето съвременни браузъри да не позволяват поставянето на бисквитки на вашето устройство, но след това може да ви се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки пък, когато посещавате даден сайт или страница. Възможно е също някои услуги и функции изобщо да не работят (напр. влизане в профил).

Ако имате нужда от повече информация, моля изпратете ни Вашия телефон и ние ще се свържем с Вас.

Начало на формуляра

Край на формуляра